contact flagflagflagflag
menu_left menu_left

Nacházíte se v: FAQ

Co je elektronický smog?
Elektronický smog (nebo "e-smog") je neformální termín pro nadměrně vysokou koncentraci elektromagnetických polí s možnými nepříznivými účinky pro zdraví živých organizmů - lidí, zvířat, rostlin a jiných živých organizmu včetně buněk. Mobilní zařízení (mobilní telefony, smartfony, notebooky, tablety a jiné) vytvářejí elektronický smog a zatěžují naše vnitřní biologické procesy.

Proč jsou zákonné limity pro mobilní záření nedostatečné?
Zákonem stanovená specifická míra absorpce (SAR) chrání naše tělo jen proti účinkům vysokofrekvenčního záření. Ale náš organizmus ve skutečnosti využívá pro vnitřní komunikaci nízké frekvence. Frekvence, které naše mobilní telefony vysílají v tomto rozsahu, tuto vnitřní komunikaci ruší - a to neustále. Závěr: bylo dokázáno, že ke skutečnému poškození během používání mobilních zařízení dochází právě v této oblasti. WAVEEX je jediná technologie na světě, která rozšiřuje svou ochranu i na nízkofrekvenční záření a tím ulehčuje našemu tělu dlouhodobé snášení těchto účinků.

Proč se technologie WAVEEX doporučuje zejména dětem a dospívající mládeži?
Používání technologie WAVEEX se doporučuje každému bez ohledu na věk, ale mozek dětí a dospívajících lidí ještě nepřestal růst a je možné předpokládat, že nepříznivé účinky spojené s mobilním zářením dlouhodobě negativně ovlivňují i lidský mozek.

Čím se WAVEEX liší od jiných "zdravých čipů" pro mobilní telefony, které jsou v současnosti na trhu?
"Naši konkurenti se snaží snížit zákonem stanovené úrovně SAR, ale tyto úrovně SAR nechrání naše tělo před účinky vysokofrekvenčního záření. Technologie WAVEEX je jedinečná tím, že rozšiřuje tuto ochranu i na biologickou úroveň. To dosahujeme pozitivní změnou nízkofrekvenčních magnetických polí, která vznikají. Tyto nízkofrekvenční vlny mohou způsobit fyzické poškození při dlouhodobém používání mobilních zařízení.
Kromě toho, všechny účinky technologie WAVEEX jsou reprodukovatelné a jasně ověřené expertízami - na rozdíl od technologií našich konkurentů"

Jaké druhy negativních účinků mohou vytvářet mobilní zařízení na organizmus?
Příklady známých negativních účinků na lidský organizmus jsou bolest hlavy/migréna, nespavost, nervozita, deprese, suché/pálící oči, oslabení imunitního systému, podráždění pokožky apod.

Kdo je za technologií WAVEEX?
Dvojice vynálezců Alfred a Helmut Theuretzbacherovi nalezla řešení vyrovnávacího účinku magnetických špiček. Tito dva bratři v Německu a Rakousku několik let zkoumali, jak by se dalo změnit nízkofrekvenční záření, které vzniká během používání mobilních zařízení.

Existují relevantní publikace na toto téma?
WAVEEX vytvořila několik publikací, které jsou dostupné na stránce www.WAVEEX.eu (v částech "Studie a posudky" a "Články a publikace").

Které účinky technologie WAVEEX byly vědecky ověřeny?
Nejdůležitější účinky, které byly zatím dokázány v množství studií a pomocí různých měření ukazují, že technologie WAVEEX vyrovnává špičky v magnetických polích (nazývané gradienty). Takto současně zachovává krystalickou strukturu vody, která chrání krevní profil před změnami a současně snižuje úrovně tělesné zátěže.

Jak se může změřit účinnost technologie WAVEEX?
V současnosti pracujeme na měřícím zařízení, které odliší technologii WAVEEX od imitací. Ale toto měřící zařízení nebude schopno měřit účinnost, neboť přímo ovlivňuje náš organizmus, který je extrémně složitý. Abychom mohli v této souvislosti učinit vědecky relevantní prohlášení, musíme vykonat laboratorní zkoušky (které právě probíhají). Pracujeme na řešení v této oblasti.

Funkčnost a technologie

Jak funguje technologie WAVEEX, například při telefonování?
Během telefonování vzniká v těsné blízkosti mobilního telefonu nízkofrekvenční magnetické pole, ale jeho úrovně jsou nekonzistentní: obsahuje mezery a špičky, takzvané gradienty. Náhlé změny magnetického pole dráždí naše tělo. Plynulé přechody na druhé straně jsou harmonické a náš bioorganizmus je dobře snáší. Technologie WAVEEX láme tyto špičky a mění je na hladké přechody, které činí magnetická pole snesitelnější pro naše tělo.

Co znamenají tepelné a netepelné účinky?
Tepelné účinky potřebují výkon, aby mohly působit. Čím silnější je mobilní záření, tím větší množství tkaniva zahřeje - například naše ucho během telefonování. To je jediný typ účinku, který upravují zákonné limity (specifické míry absorpce, SAR).
Netepelné účinky nepotřebují výkon, ale mají přímý vliv na náš organizmus. K tomu dochází v nízkofrekvenční oblasti, kde lidský organizmus sám se sebou nepřetržitě komunikuje. Tyto limity jsou až 10 000 krát nižší než v případě tepelných účinků. Bez ohledu na sílu signálu, jsou naše vnitřní procesy neustále ovlivňovány. Platí zde princip rezonance.

Co se nachází v čipu WAVEEX?
"WAVEEX pro mobilní zařízení má několik vrstev. Dvě vnější vrstvy jsou vyrobeny z plastu. Vnitřní vrstvy mají obvody se stříbrnou povrchovou úpravou, která po vystavení účinkům elektromagnetických vln vyrovná vznikající gradienty magnetického pole v ultranízkém frekvenčním pásmu (0-30 Hz), díky čemuž je naše tělo lépe snáší.
Verze pro routery WLAN a anténní stožáry jsou křemíkové čipy, které mají silnější účinek."

Pro jaké typy použití je dostupná technologie WAVEEX?
Technologie WAVEEX je dostupná pro mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety, bezdrátové telefony, notebooky apod. - stav: dostupná k prodeji), routery WLAN (stav: plánovaná dostupnost ve 3. čtvrtletí 2014) a pro anténní stožáry (stav: probíhají laboratorní zkoušky).

Má technologie WAVEEX certifikaci ES?
Ano, WAVEEX pro mobilní telefony je certifikovaná podle směrnice 2002/95/ES (o omezení používání některých nebezpečných látek).

Má technologie WAVEEX datum expirace?
Ne, technologie WAVEEX je teoreticky věčná. V současnosti můžeme s jistotou říci, že čtyři rok čipy jsou ještě stále plně funkční.


Vědecká vysvětlení

Byl účinek technologie WAVEEX vědecky ověřen?
Ano, pozitivní účinek technologie WAVEEX byl ověřen výsledky mnoha vědeckých a lékařských studií. Poslední měření dokonce monitoroval BUREAU VERITAS a výsledky byly ověřeny a certifikovány. Přehledné informace naleznete na této stránce v sekci "Studie a posudky".

Jaký přelomový vědecký objev byl učiněn v této souvislosti?
V roce 2008 byla zveřejněna evropská studie REFLEX financovaná EU a studie VERUM financovaná ze soukromých zdrojů. Tyto studie jasně dokázaly, že zákonem stanovený limit by měl záviset na frekvenci - ale ve skutečnosti tomu tak není. Každá frekvence má totiž na náš organizmus jiný účinek. To znamená, že snížení úrovní SAR zjevně vždy nedává smysl. Je potřebné nalézt jiné řešení.
Po nich následovaly přelomové objevy v biologii, které nám ukázaly, kterou cestou se máme ubírat: bylo jasné, že řešení musí spočívat v nízkofrekvenčním rozsahu.

Jaké výsledky ukazuje krevní profil v případě použití technologie WAVEEX a v případě jejího nepoužití?
Pozorování tmavého pole, které bylo vykonáno během zkoušek krevního profilu, ukázalo zdravou krev plnou životní energie s jednotlivými jasně rozeznatelnými krevními buňkami.
Po deseti minutách telefonování pomocí mobilního telefonu (mobilního zařízení bez technologie WAVEEX) se v krevním profilu objeví změny. Krevní buňky jsou pokryty tenkým filmem vody. Když krevní buňky drží spolu, znamená to, že struktura tohoto vodního filmu byla zničená. Stalo se to pod vlivem vnějších magnetických polí, která jsou charakterizovány náhlými změnami (špičkami a mezerami). Tyto gradienty magnetického pole mají přímý vliv na dvoupólové molekuly - voda je dvoupólová molekula.

Jaký vliv mají gradienty magnetického pole na vodu v případě použití technologie WAVEEX a v případě jejího nepoužití?
Fotografie vodních krystalů ukazuje pěknou krystalickou strukturu. Výsledky zkoušek dokazují, že bez použití technologie WAVEEX gradienty vytvořené aktivním mobilním telefonem ničí strukturu vody.
Stejná zkouška byla vykonána pomocí aktivního mobilního telefonu s technologií WAVEEX. Struktura vody zůstala téměř nezměněná.
Chtěli bychom zdůraznit, že naše mobilní telefony jsou aktivní, i když se právě nepoužívají k telefonování. Jsou stále synchronizovány s vysílacími věžemi.

Jaký je hlavní závěr fyzické zprávy "Vodní rezonance"?
Toto je základní zpráva. Dokazuje, že frekvence ve vodě se chovají odlišně v závislosti na tom, zda se pod vodním sklem nachází nebo nenachází čip WAVEEX. To je důležité zjištění, neboť lidské tělo se skládá převážně z vody. Nic to však neříká o tom, zda tyto změny frekvence jsou pozitivní nebo negativní.

Jaký je hlavní závěr fyzické zprávy "Magnetické pole"?
Postup měření je poměrně jednoduchý. Měří se celkem 121 měřících bodů ve vzdálenosti 5 cm (11 x 11) pomocí přesného teslametru (zařízení používaného k měření magnetických polí). První měření uděláme bez mobilního telefonu a ukáže nám magnetické pole dané oblasti. Potom položíme doprostřed oblasti zapnutý mobilní telefon a měření zopakujeme. Nyní odečteme výsledky zkoušek od prvního měření a zjistíme rozdělení magnetického pole způsobené mobilním telefonem. Měření potom zopakujeme s použitím mobilního telefonu S TECHNOLOGIÍ WAVEEX. Nyní uvidíme, jak WAVEEX vyvažuje magnetická pole. Toto vyrovnání představuje až 0,4 mikrotesla, což je dost mnoho když si uvědomíme, že špička magnetického pole nainstalované antény je 2,4 mikrotesla.

Jaký je hlavní závěr biologické zprávy "Tmavé pole"?
V tomto případě se zkoumají účinky desetiminutového telefonátu na krevní profily 62 respondentů s použitím a bez použití technologie WAVEEX. V případě telefonátu z mobilu bez použití technologie WAVEEX krevní profil vždy ukázal negativní změny. Když se použil mobil s technologií WAVEEX, zdravý krevní profil zůstal stabilní a "znevýhodněný" krevní profil se vždy zlepšil.

Jaký je hlavní závěr biologické zprávy "Zátěžová zkouška"?
Tato zkouška měří účinky patnáctiminutového hovoru vykonaného z mobilního telefonu s a bez technologie WAVEEX na úroveň zátěže našeho organizmu. Pokud byl hovor vykonán nejdříve bez technologie WAVEEX a následně s touto technologií, úroveň zátěže byla vždy nižší v případě použití technologie WAVEEX. Na druhé straně, když byl hovor vykonán nejdříve s použitím technologie WAVEEX a následně bez jejího použití, byly získány téměř stejné hodnoty. To můžeme vysvětlit tím, že technologie WAVEEX aktivuje paměťovou funkci v našem organizmu, takže nechráněný telefonát následující po chráněném telefonátu se zpracuje podobně. Žádné zkoušky nebyly vykonány s cílem zjistit, jak dlouho tento účinek potrvá.

Může WAVEEX zabránit vzniku rakoviny nebo jiných nemocí?
Toto nemůžeme tvrdit a nedovoluje nám to ani zákon. Mobilní komunikace existují asi třicet let a až nyní se objevily zprávy o prvních prokázaných případech rakoviny. Naši zkoušeči používají technologii WAVEEX jen tři roky, takže v této souvislosti nemůžeme přijít s žádnými tvrzeními. Chtěli bychom však zdůraznit, že je lepší, když WAVEEX zabrání změnám (shlukování) krevního profilu během telefonování, takže zůstává stabilní a v optimálním případě se může dokonce zlepšit. Kromě toho je určitě lepší, když úroveň zátěže organizmu zůstane nízká nebo se dokonce sníží.Možnosti koupě

Jaké jsou vaše plány pro celosvětovou distribuci?
V každé zemi budeme mít jednoho partnera, který bude prodávat výhradně technologii WAVEEX. Pokud ještě nebyl určen hlavní dodavatel pro některou zemi, maloobchodníci mohou nakupovat technologii WAVEEX přímo od společnosti Vital Energy.

Je technologie WAVEEX dostupná i v jiných barvách - v jiné úpravě?
Při objednávkách nad 20 000 kusů můžeme dodat samotný čip i v jiných barvách, s výjimkou metalických barev - ty jsou vyloučeny! Elegantnějším řešením je vytisknout personalizované logo nebo požadovaný text na ochranný film. Tuto službu nabízíme v případě objednávek do 100 kusů.


Instalace

Jak se technologie WAVEEX instaluje do mobilního telefonu?
Instalace je velmi jednoduchá. Nejdříve důkladně očistěte povrch od mastnoty a prachu. Potom stáhněte fólii a pevně přitlačte WAVEEX na baterii nebo co nejblíže k baterii nebo jinému zdroji. Pokud připevníte čip WAVEEX zvenčí, můžete ho překrýt přiloženou ochrannou fólií.

Jak se instaluje WAVEEX do jiného mobilního zařízení (např. dětského monitoru, tabletu apod.)?
Připevněte čip WAVEEX na (vnitřní nebo vnější) zdroj routeru WLAN nebo baterii bezšňůrového (bezdrátového) zařízení (např. notebooku, tabletu). Připevněte čip WAVEEX na základnovou stanici síťového adaptéru pro bezdrátové telefony používající bezdrátovou technologii (DECT) nebo pro dětské monitory. Připevněte jej na pohyblivou část stejným způsobem, jakým byste ho připevnili k mobilnímu telefonu.

Funguje WAVEEX i v případě, že mobilní zařízení má ochranný kryt?
Ano, WAVEEX funguje bez ohledu na to, zda máte na mobilním zařízení ochranný kryt nebo ne. Důležité je pouze to, abyste připevnili (nalepili) WAVEEX přímo na mobilní zařízení, co nejblíže k baterii nebo k zdroji.

Funguje WAVEEX i v případě, že samolepící ochranná fólie odpadne?
Ano, WAVEEX funguje i bez ochranné fólie. Fólie představuje jen dodatečnou přilnavou ochranu v případě, že připevníte WAVEEX na vnější stranu a nemáte přídavný kryt. Pokud připevníte WAVEEX přímo na baterii, ochranná fólie není potřebná.

Co se stane, když WAVEEX nepřipevním správně (co nejblíže k baterii nebo zdroji)?
V tom případě nemůžeme zaručit, že WAVEEX bude správně fungovat. VŽDY připevněte WAVEEX co nejblíže k baterii.

Může být účinek technologie WAVEEX negativně ovlivněn?
Ano. Kromě čipu WAVEEX neumísťujte na zařízení žádné nálepky, zejména pokud obsahují nějaký kov (metalické barvy).

Mohu používat dodatečné vnější baterie?
Ano, ale potom budete potřebovat další čip WAVEEX pro dodatečnou baterii.

Mohu k zařízení připevnit více než jeden čip WAVEEX?
Ano, ale v případě mobilních telefonů / mobilních telefonních zařízení to nemá smysl. Pokud nepřijde na trh speciální verze WAVEEX pro routery WLAN, doporučujeme připevnit dva čipy WAVEEX na vnější zdroj routeru. Čipy WAVEEX pro routery WLAN by měly být uvedeny na trh ve 2. čtvrtletí 2015.

VšEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKYREKLAMAČNÍ ŘÁDOCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮKONTAKT

VITAL ENERGY K.S.
HORSKÁ 23
83102 BRATISLAVA

Vaša kontaktná osoba:
Slovensko a Česko
Telefón: +421 948 043 423
Telefón: +421 903 728 464

E-mail: waveex@waveex.sk

Ochrana osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR)

Spracovanie a ochrana osobných údajov je zabezpečovaná spoločnosťou VitalEnergy v zmysle nariadenia Európske únie 2016/679 (EU GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. účinného od 25.5.2018

ochrana pred mobilným žiarením